Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1028/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24-03-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông thôn Phú Hữu II