Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1018/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23-03-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong qua các thời kỳ trên địa bàn tỉnh Bình Định