Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1003/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22-03-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt Kế hoạch ứng vốn năm 2017 từ nguồn Quỹ phát triển đất tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh