Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 1145/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31-03-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phân công bổ sung các sở, ban,ngành, hội đoàn thể tỉnh phụ trách, hỗ trợ các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới hoàn thành trong giai đoạn 2011 - 2020