Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2519/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17-07-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Đường trục Khu kinh tế nối dài, đoạn Km4+00 – Km18+500, theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)