Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2556/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18-07-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí Lập bản đồ và quy hoạch khu vực bảo vệ di tích thành Hoàng Đế, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định