Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2615/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24-07-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Tặng cờ thi đua xuất sắc năm học 2016 - 2017 cho 10 tập thể thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo