Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2637/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25-07-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kê hoạch tổng thể thực hiện giai đoạn 2 hợp phần 3: "Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" Dự án: Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định