Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2631/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25-07-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trường THCS Nhơn Mỹ - Hạng mục Xây mới nhà 02 tầng 08 phòng (06 phòng bộ môn, 02 phòng chức năng) Địa điểm xây dựng xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn