Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2664/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28-07-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Điều chỉnh Quyết định số 2261/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh giảm kinh phí hoạt động của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2017