Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2711/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 01-08-2017
Hình thức văn bản: Luật  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Điều chỉnh, bổ sung Đoàn thẩm định kết quả thực hiện 19 tiêu chí về nông thôn mới các xã giai đoạn 2017 - 2020