Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2708/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 01-08-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt danh mục đầu tư sử dụng ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cho các xã hoàn thành nông thôn mới của thành phố Quy Nhơn