Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2720/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02-08-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư Dự án: Đường trục Khu kinh tế nối dài, đoạn Km4+00 – Km18+500 đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)