Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2742/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 03-08-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm thuốc trong danh mục thuốc đấu thầu tập trung nhưng không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu phục vụ công tác dự phòng của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh