Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2777/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04-08-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Thành lập Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng An Toàn thuốc Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn