Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2842/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07-08-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Chủ trương đầu tư tên dự án: Các dự án nhóm C quy mô nhơ, khởi công mới Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới có sử dụng ngân sách tỉnh năm 2017 hỗ trợ thực hiện Chương trình trên địa bàn xã Mỹ Tài huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định