Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2875/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08-08-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán, Công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Bình Nghi huyện Tây Sơn