Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2869/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08-08-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nghỉ dưỡng, an dưỡng, điều dưỡng và phục hồi chức năng Quốc tế Hồng Đức