Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2866/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08-08-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn. Hạng mục: Đường giao thông; Thoát nước mưa, tuy nen kỹ thuật