Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2899/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10-08-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt giá khởi điểm giá trị lô gỗ cây phụ trợ rừng trồng phòng hộ bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước của Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh