Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2898/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10-08-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt giá khởi điểm giá trị lô gỗ rừng trồng sản xuất bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước của Ban quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh