Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2920/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11-08-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Về chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Trường THCS Bình Nghi. Hạng mục: Nhà bộ môn 02 tầng 08 phòng (06 phòng bộ môn và 02 phòng chức năng)