Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2941/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14-08-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Giải quyết khiếu nại ông Nguyễn Đức Quy. Địa chỉ: Khối 4, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn (lần hai)