Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2928/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14-08-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu Cảng Thị Nại của Công ty CP Cảng Thị Nại