Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2957/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15-08-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã An Nhơn