Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2952/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14-08-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Điều chỉnh nguồn kinh phí tại Quyết định số 4545/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh