Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2951/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15-08-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn ngân sách tỉnh năm 2017 hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, xã Ân Tín, huyện Hoài Ân và xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn