Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2996/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17-08-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020