Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 2990/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17-08-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư (đợt 6) dự án Đường chuyên dụng phía Tây Khu kinh tế Nhơn Hội (giai đoạn 1)