Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3025/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21-08-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định