Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3018/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21-08-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: phê duyệt phương án tổng thể giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Becamex Bình Định, thuộc địa bàn xã Canh Vinh, huyện Vân Canh (Khu B)