Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3042/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22-08-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với công trình hệ thống Kênh tưới Thượng Sơn tại xã Tây Giang, Tây Thuận huyện Tây Sơn