Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3040/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22-08-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể phục vụ bồi thường, GPMB công trình, dự án trên địa bàn huyện Hoài Nhơn