Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3030/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22-08-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình: Đường giao thông nông thôn phía Nam xã Cát Minh, huyện Phù Cát; Đoạn từ Km2+100m-Km6+123m. Địa điểm xây dựng: xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định