Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3058/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23-08-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Chuẩn y Trưởng khối, Phó Trưởng khối Khối thi đua các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp năm học 2017 -2018