Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3102/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25-08-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Chủ trương đầu tư Tên dự án: Các dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2017 của Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, có sử dụng vốn ngân sách tỉnh năm 2017 hỗ trợ trên địa bàn xã Phước Hòa, Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định