Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3088/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25-08-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (phần thực hiện năm 2017) Hạng mục: Đầu tư trang thiết bị CNTT để phục vụ triển khai hệ thống thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho các cơ quan nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện; Đầu tư các trang thiết bị bảo mật, an toàn an ninh thông tin; Đầu tư các thiết bị lưu trữ dữ liệu dự phòng; Đầu tư và nâng cấp bản quyền phần mềm hệ thống; Xây dựng mô hình triển khai hệ thống thông tin và an toàn thông tin cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh