Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3129/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28-08-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn ngân sách tỉnh năm 2017 hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ.