Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3128/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28-08-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2017 có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh