Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3161/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30-08-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn ngân sách Trung ương năm 2017 hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bình Định