Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3140/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30-08-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án thành phần: Tuyến đường ĐH.37 ( Phú Lạc - Hà Nhè); Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương ( LRAMP) - Hợp phần 1: Khôi phục, cải tạo đường địa phương; Địa điểm: tỉnh Bình Định