Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3180/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31-08-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C quy mô nhỏ của Chương tình MTQG Giảm nghèo bền vững theo Nghị định số 30a/2008/NĐ-CP của Chính phủ năm 2017 trên địa bàn huyện Vân Canh