Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3198/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 01-09-2017
Hình thức văn bản: Thông tư  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Công trình Cải tạo, sửa chữa các tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1, trên địa bàn tỉnh Bình Định (giai đoạn 1)