Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3225/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05-09-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Ban hành quy định quản lý, vận hành, duy trì các trạm đo mưa tự động do Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung tài trợ