Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3270/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06-09-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Trần Châu
Trích yếu nội dung: Chủ trương đầu tư dự án Tên dự án Các dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2017, áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng của chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, có sử dụng vốn ngân sách Trung ương kế hoạch năm 2017 hỗ trợ trên địa bàn huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định