Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3372/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13-09-2017
Hình thức văn bản: Luật  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Phan Cao Thắng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án thành phần: Tuyến đường ĐT.636B (Gò Bồi - Lai Nghi); ĐH.11 ( Tam Quan -Tân Bình); ĐH.43 ( Vĩnh Thạnh - Vĩnh Thuận); ĐX.AN.11( Nhơn Hòa - Trường Cửu). Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) - Hợp phần1: Khôi phục, cải tạo đường địa phương. Địa điểm: Tỉnh Bình Định