Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3465/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20-09-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu nội dung: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Trung tâm Y tế huyện Vân Canh hạng mục Hệ thống giao thông; đắp đất mặt bằng tổng thể