Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3486/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21-09-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Phê duyệt dự toán kinh phí đặt hàng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt năm 2017 của Xí nghiệp Vận tải khách công cộng Quy Nhơn