Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3480/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21-09-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Thành lập Hội đồng thẩm định dự án Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 - bảo vệ tài nguyên nước mặt