Hệ thống quản lý TT.HTTT

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA VĂN BẢN

Số hiệu văn bản: 3501/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22-09-2017
Hình thức văn bản: Quyết định  
Cấp ban hành: Cấp Tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND
Người ký văn bản: Hồ Quốc Dũng
Trích yếu nội dung: Đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các lô đất ở dôi dư sau khi bố trí tái định cư tại hai Điểm tái định cư thuộc khu đất CX4 và C5, Đảo 1B, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn